Unga ledare

Vi arbetar med att utveckla ungdomar i högstadiet och att utbilda barn i mellanstadiet i tillämpad programmering så att de sedan kan organisera sig själva och bli ledare. Det görs genom funktionellt lärande för deltagarna. De utbildar i avancerad strukturerad programmering och bygger på med praktiska tillämpningar.
Den huvudsakliga målgruppen är åk 8-9/gymnasieungdomar. Projektet genomförs i Stockholm. Projektets resultat spridas genom vår hemsida och deltagarna kommer att fungera som inspiratörer och delta i olika nätverk med dessa frågor. Även delta i workshops arrangerade av andra organisationer inom samma område.