Robotverkstan

Robotbyggande är en rolig och mycket kreativ kurs för flickor och pojkar mellan 7-12 år som
är intresserade av att skapa helt fungerande leksaker, en gående robot eller en rullande bil
t.ex., och som vill lära sig en del av tekniken. Deltagare går kursen i sin egen takt och på det
sätt som passar dem bäst. Deltagarna tycker om Robotverkstaden och jobbar med intresse.
De är jätteglada och stolta när de uppnår sitt mål i byggandet, en riktigt fungerande robot.