Författare: Victor Lindholm

Unga ledare

Vi arbetar med att utveckla ungdomar i högstadiet och att utbilda barn i mellanstadiet i tillämpad programmering så att de sedan kan organisera sig själva och bli ledare. Det görs genom funktionellt lärande för deltagarna. De utbildar i avancerad strukturerad programmering och bygger på med praktiska tillämpningar. Den huvudsakliga målgruppen är åk 8-9/gymnasieungdomar. Projektet genomförs i Stockholm. Projektets resultat spridas genom vår hemsida och deltagarna kommer att fungera som inspiratörer och delta i olika nätverk med dessa frågor. Även delta i workshops arrangerade av andra organisationer inom samma område.

Kurser i full gång

Nu är kurserna i full gång i vår nya lokal på Sockenvägen 413 där det är programmering och robotverkstad. Inredningen i lokalen fortsätter med hyllor och förvaring som nästa steg nu när klädhängaren är på plats. Våra nya datorer underlättar mycket för programmeringen och högarna med verktyg gör möjligheterna för robotverkstan oändliga .

Robotverkstan

Robotbyggande är en rolig och mycket kreativ kurs för flickor och pojkar mellan 7-12 år som är intresserade av att skapa helt fungerande leksaker, en gående robot eller en rullande bil t.ex., och som vill lära sig en del av tekniken. Deltagare går kursen i sin egen takt och på det sätt som passar dem bäst. Deltagarna tycker om Robotverkstaden och jobbar med intresse. De är jätteglada och stolta när de uppnår sitt mål i byggandet, en riktigt fungerande robot.